Nové sdružení pražských umělců

  Novinky O nás Kontakt Nejbližší Akce Guestbook Credits  

Členové Nového Sdružení

Bohdanová Blanka
Brankov Boris
Dost-Nolden Dagmar
Fialová Iva
Forštová THU-TINH
Fortin Vladimír
Gudev Martin
Hejl Alexander
Heřmanská Eva
Hilská Jitka
Hlína Jiří
Hyam Alejandro
Chabera Arnošt
Jícha Milan
Králík Ivan
Králová Romana
Krám Ladislav
Kryml Pavel
Lorenz C. Claudia
Maleček Karel
Mansfeldová Eva
Marek Ludmila
Marschal Miroslav
Marschalová Zdeňka
Mika Jiří
Molová Marie
Načeradský Jiří
Navrátil Antonín
Nečásková Milena
Neubert Milan
Novák Rostislav
Novotná Hana
Opltová Kateřina
Pergler Tomáš
Petříčková Alena
Popov Valentin
Prášek Karel
Pucherna Karel
Reinerová Zdeňka
Romanovič Edvina Hudečková
Samec Jan
Seifert Anja
Strahovská Marie
Synecká Naděžda
Španiel Bohumír
Šechtlová Marie
Trnka Pavel
Trofimiuk Zoja
Urban Jiří
Uždilová Bedřiška
Vančátová Anna
Viták Ivan
Vlasáková Eva
Všetečka Vladimír
Zouplnová Václava
 

 Historie Nového sdružení

     Nové sdružení pražských umělců založil v roce 1992 malíř Jiří Načeradský, jako spolek, jehož hlavním úkolem bylo pomoci těm, kteří v uplynulých letech nemohli vystavovat. Byli dobři, ale mimo odborníků a jejich okruhu přátel o nich širší veřejnost nevěděla. Jiří Načeradský byl také prvním předsedou a zúčastnil se i několika výstav v prvních letech existence sdružení. V současné době je čestným předsedou. Na začátku vzniku NS stála idea proměnlivosti, tedy absolutní otevřenosti k přijímání nových členů a jejich hostů. Např. při výstavě "Konstanty" v roce 1995 na Vyšehradě, nebo v současnosti v roce 2000 v prostorách holešovického pivovaru, kde tato myšlenka byla přímo základem celé koncepce. Z tohoto pojetí také vyplývá, že NS není ohraničeno ani věkem (převládají však umělci střední generace), ani skupinovými výtvarnými pravidly. Rozhodující je kvalita výtvarných prací. A sí1a  jejich sdělení. Hlavní aktivitou NS je samozřejmě jeho presentace na výstavách doma i v zahraničí. Od vzniku Sdružení se jednalo o desítky výstav jak "běžných", tak i prestižních: "Otevřené dveře" - Praha 1993, Vyšehrad 1994, "Na hranici znaku"- Kutná Hora 1995, již zmíněné "Konstanty" - Vyšehrad 1995, "
Barva a tvar" - Praha 1996, "Práce na papíře" - Praha 1997, "Rovnoběžky" - Praha 1999 a tradiční prezentace Sdruženi v románských sálech Strahovského kláštera. NS se samozřejmě představuje i v regionálních kulturních centrech. Výstavy v Kroměříži 1996, Jičíně 1997, Teplicích 1998, nebo v Českých Budějovicích a v Týnci nad Sázavou v roce 2000, patřily k těm nejzdařilejším.
Velmi zajímavá byla i prezentace NS v roce 2000 v rámci kulturních akcí v prostorách zrušeného holešovického pivovaru. Na tuto výstavu si mohl každý řádný člen NS pozvat dalšího výtvarníka podle vlastního uvážení. Tímto záměrem plní opět Nové sdruženi svou původní, zakládající myšlenku: volnou cestu každému dobrému výtvarníkovi na všech kulturních přehlídkách. V neposlední řadě je třeba vyzvednout aktivity Nového sdružení směrované do zahraničí. Budu jmenovat např. výstavu v Norimberku, nebo v roce 2000 prostřednictvím galerie "U rotundy" výstavy v Německu a ve Francii. V roce 2001 vybral Dr. Jiří Machalický deset členů NS pro výstavu v německých městech Reutlingen a'Ilibingen. Za rok se recipročně objeví skupina německých umělců zase v Praze.
Jiří Machalický pro tuto výstavu napsal: "Nové sdružení pražských umělců bylo založeno v roce 1992 a za dobu svého trvání vyvinulo bohatou činnost. Jeho postavení nebylo jednoduché. Mělo těžkou konkurenci v již dávno zavedených a po roce 1989 obnovených spolků, jako byly SVU Mánes, Umělecká beseda nebo SČUG Hollar. Nové sdružení přilákalo svým otevřeným programem řadu zajímavých osobností, z nichž mnohé mu zůstaly dodnes věrné. Pořádá nejrůznější výstavy nejen v Praze (Mánes, Vyšehrad, Strahovský klášter), ale i v dalších českých (Kutná Hora, Kroměřiz) i zahraničních (Norimberk) městech. Mezi jeho členy patří malíři, sochaři i grafici různého zaměřeni od figurace
k abstrakci, od lyrického přes meditativní k expresívnímu pojetí, od volné hry tvarů k přesně určené kompozici. 

Createb by JanMar 2002